Casino Legaliseren

Het begint er hoe langer hoe meer op te lijken dat het legaliseren van online gokken in Nederland nu toch gaat gebeuren. Al jaren doet de Nederlandse regering moeilijk over deze geliefde bezigheid van vele duizenden Nederlanders. Al sinds de eerste verschijnselen van online gokken heeft de Nederlandse overheid laten weten hoe zij over deze bezigheid denken.

Zoals de meesten zullen weten kunnen Nederlanders binnen de grenzen van het land eigenlijk alleen casinospellen spelen bij een van de 14 vestigingen van Holland Casino. En dit casino bedrijf is geheel onder de controle van de regering. Ondanks de vele protesten van binnen en buiten Nederland, is er aan deze monopolie nog altijd geen einde. De Europese Unie heeft in de afgelopen jaren continue druk uitgeoefend op deze Nederlandse monopolie en ook toonaangevende bedrijven als Betfair en Ladbrokes hebben het onderspit moeten delven tegenover de Nederlandse grip op het monopolistisch beleid voor casino gokken. Het verweer dat iedere keer maar weer opgevoerd wordt is dat op deze manier de staat op de best mogelijke wijze eerlijk en verantwoord spel kan waarborgen.

Maar hier lijkt nu toch echt een eind aan te komen. Het was voor Nederlandse spelers al langer mogelijk om te spelen bij online casino aanbieders. Het moet hier dan wel gaan om Nederlandse aanbieders van online casino spellen. De Nederlandse overheid is ook in deze gevallen niet voor het spelen van online casino spellen maar de staat verbiedt het in ieder geval niet. Voor buitenlandse aanbieders is dat een ander verhaal. De Nederlandse staat heeft zelfs geprobeerd om een vergelijkbare actie uit te halen als de USA met de UIGEA. In 2008 stuurde de overheid een zwarte lijst met aanbieders van casino spellen naar de banken met de opdracht geen betalingen meer te vervullen naar en van deze online casino sites. De banken weigerden gehoor te geven aan het verzoek.

Met de komst van de nieuwe regering in Oktober vorig jaar zijn er steeds meer geluiden voor verandering te horen. En het plan, dat afgelopen 19 maart is aangeboden, pleit voor legaal online casino gokken vanaf 2015. Hiervoor zullen licenties per veiling worden verkocht. De verwachting is dat de licenties per jaar zo’n 10 miljoen euro zullen opbrengen en daar komt de belasting over opbrengsten dan nog eens bij.

Er is veel strijd geweest over het Nederlands casino beleid, zowel online als offline. Niet alleen zijn er diverse groepen binnen Nederland die hebben geprobeerd om het Nederlands casino te liberaliseren maar ook buitenlandse bedrijven hebben gepoogd door middel van rechtszaken het Nederlands casino beleid omver te gooien.

Maar de Nederlandse regering hield voet bij stuk – keer op keer. Ieder protest van buitenaf, van Holland Casino, van spelers, het maakte niet uit – de regering was onvermurwbaar.

Fredirk Teeven lijkt hier nu echter toch echt verandering in te gaan brengen. Al geruime tijd is Fredirk bezig met het onderzoeken van de Nederlands casino markt. En nu heeft hij een plan op tafel liggen waarmee hij het Nederlands casino beleid toch wil gaan confirmeren op het gebied van legalisering en regulering. Teeven heeft een heel plan geschreven om aan te geven hoe de Nederlandse overheid toch grip op de Nederlands casino markt kan houden en hier bovendien ook nog eens behoorlijk wat geld aan kan verdienen.

In 2015 moet het plan van Teeven in werking worden gezet. Tegen die tijd moeten diverse goklicenties verkocht zijn aan de gokindustrie en hieruit zal een bepaald aan casino’s zich kunnen gaan vertegenwoordigen als Nederlands casino aanbieder. In hoofdzaak gaat het nu enkel om de online casino aanbieders maar er gaan nu al verhalen de ronde dat het ook voor Holland Casino gaat gelden.

Holland Casino is op dit moment in handen van de Nederlandse staat en is het enige Nederlands Casino dat je hier zult vinden. Mocht Teeven inderdaad doorgang vinden voor al zijn plannen dat zal deze keuze aanzienlijk groter gaan worden.

Beter reguleren huidig legaal aanbod via internet – De Adviescommissie constateert dat er op dit moment al een aantal kansspelen via internet wordt toegestaan, namelijk de sporttotalisator, de totalisator, het lottospel, de staatsloterij, en de semi-permanente en incidentele goededoelenloterijen. In alle gevallen is dit gebeurt via het uitbreiden van de bestaande regimes voor de desbetreffende kansspelen. Dit lijkt niet te stuiten op maatschappelijke weerstand of aanleiding te geven tot excessen. De Adviescommissie ziet daarom geen grond deze kansspelen via internet op een andere manier te reguleren dan nu gebeurt.

De Adviescommissie adviseert echter wel aan om in alle gevallen:

  • een expliciete bepaling in de betrokken vergunning op te nemen, die de vergunninghouder toestemming geeft het betrokken kansspel via internet aan te bieden, conform de huidige praktijk met betrekking tot de sporttotalisator, de totalisator, en het lottospel. Dit is consistent met het ‘nee, tenzij’-beginsel in de Wet op de kansspelen dat het aanbieden van kansspelen in beginsel verboden is, tenzij daarvoor vergunning is verleend. De huidige praktijk om internetaanbod met betrekking tot sommige kansspelen te regelen via de deelnemersreglementen wijst de Adviescommissie af. De deelnemersreglementen dienen om de relatie tussen de aanbieder en de spelers vorm te geven, niet om via een omweg de relatie tussen de overheid en de aanbieder vorm te geven.
  • de vergunningen te voorzien van voorschriften die zijn toegespitst op aanbod via internet. De huidige vergunningen voor de sporttotalisator en het lottospel bevatten bijvoorbeeld nu reeds maxima voor de inzet bij deelname via internet, die afwijken van de maxima voor de inzet bij deelneming op andere wijze. Het valt moeilijk in te zien waarom deze afwijkende maxima wèl nodig zouden zijn voor de sporttotalisator en het lottospel, maar niet voor de totalisator of de andere landelijke loterijen. Bovendien kunnen andere internet-specifieke bepalingen nodig zijn. Men kan hierbij denken aan bijzondere voorschriften op het gebied van leeftijdscontrole en identificatie, die door het anonieme karakter van internet altijd wat problematisch zijn.